Kontakt

www.flasky.pl Tel: (650) 938-3500 (US)

Nasze linie telefoniczne są czynne od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 18:00.

Flasky
Flashbay Electronics Europe Ltd
5th & 6th Floor
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
Polska